Wednesday, July 13, 2005

A two-faced world

(translated by Nguyen Thanh Truc)

it can not compress those long miserable nights
it can not undo all the mistakes
it can not copy the fun events
this world is filled with sorrow
(the naked letter)

it can not paste the pictures into our heart
it can not refresh an old love
it can not backup a beautiful afternoon
(this world is silent - as a quiet library)
the tiny neon light cannot outshine a harvest moon

it can not preview the future
it can not debug a good bye
it can not delete our precious memories
this world seems strange
(the naked letter)

UPDATE: I was finally able to track down the original poem, in Vietnamese, by Song Vinh. Here goes:


Thế giới binary

đâu có thể nào compress những đêm dài
đâu có thể nào undo những lầm lỡ
đâu có thể nào copy những cuộc vui
thế giới quanh đây ngậm ngùi
(những lá thư không phong bì)

đâu có thể nào paste hình ảnh vào tim nhau
đâu có thể nào new một tình yêu đã cũ
đâu có thể nào back up một buổi chiều
(hai đứa bên nhau thư viện vắng)
thế giới quanh đây trầm lặng
chỉ ánh đèn le lói giữa trời quen

đâu có thể nào preview một tương lai
đâu có thể nào debug một lời từ giã
đâu có thể nào delete kỷ niệm đôi ta
thế giới quanh đây xa lạ
(những lá thư không cần tem)

SongVinh


No comments: